รู้หรือไม่? ห้องตรวจวัดสายตาในประเทศไทยกว่า 85% ไม่ได้มาตรฐาน 6 เมตร

ในปัจจุบันมีร้านแว่นตาอยู่มากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ แต่..คุณรู้หรือไม่? ว่าร้านแว่นส่วนใหญ่ มักจะเน้นการใช้พื้นที่ในร้านไปกับชั้น หรือตู้เพื่อวางกรอบแว่นเป็นหลัก แต่สัดส่วนของร้านแว่นที่มีห้องตรวจวัดสายตาที่ได้มาตรฐาน 6 เมตร กลับมีไม่ถึง 15% เลยด้วยซ้ำ!

Read more »

ในช่วงโควิค-19 ระบาด คอนแทคเลนส์จ๋า เราควรห่างกันสักพัก

ช่วงนี้สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในทั่วโลก แต่คุณรู้หรือไม่ว่า เจ้าเชื้อตัวร้ายนี้สามารถแพร่ไปถึงคุณทางเยื่อบุตา ส่งผลให้เยื่อบุตาอักเสบและเป็นอันตรายได้ ซึ่งวิธีป้องกันการติดเชื้อทางนี้ทำได้อย่างไรบ้าง พี่ฮูกมีคำแนะนำมาบอก

Read more »